Gözün renkli ve renksiz görmesini sağlayan hücrelerinden oluşur. Gözündoğrudan beyinle bağlantılı bir tabakasıdır. Kalınlığı 0,1–0,5 mm kadardır. Retinada oluşan görüntü 1 milyon sinir lifiyle (optik sinir) beyne taşınır. Gözde oluşan ters görüntü beyinde yorumlanır.

Retina Hastalıkları Kimlerde Görülür ?

 Konjenital (doğumsal)
• Herediter (kalıtsal)
• AMD (yaşa bağlı makula dejeneresansı)
• Enflamatuar hastalıklar,
• Vasküler (damarsal),
• Sistemik hastalıklara bağlı bozukluklar (hipertansiyon, diyabet, kollagenozlar vs)
• Makuler hastalıklar (görme merkezini tutan)
• Retinal toksisite (ilaçlara bağlı retina hasarı)
• Tümörler, retina yırtık ve delikleri, retina dekolmanı

Retina Hastalıklarının Belirtileri

• Ani veya yavaş görme kaybı 

• Kırık - eğri görme 

• Işık çakmaları 

• Sinek uçuşmaları 

• Göz önünde dolaşan cisimler 

• Görüşün perdelenmesi 

• Gelip geçici ve kısa süreli görme kaybı 

• Görüş alanında karanlık bölgeler oluşması

Nasıl Tedavi Edilir

Konulan tanıya göre uygulanabilecek tedavi biçimleri;
• Medikal Tedavi (bazı olgularda)
• ALT Laser (fotokoagulasyon)
• Operasyon (vitreo-retinal cerrahi)

Diyabetik Retinopati

Dünyada körlüğün en sık rastlanan nedenlerinden biridir. Şeker hastalığının başlamasından ortalama 10 yıl sonra şekere bağlı göz hastalığı ortaya çıkar, bu bir mikroanjiyopatidir. Mikroanjiyopati; kılcal damarlarda tıkanıklıklar şeklinde kendini gösterir; ileri safhalarda göz içi kanamaları, bant oluşumu, retina dekolmanı oluşabilir. Göz dibindeki damar hasarının seviyesi FFA ile belirlendikten sonra, gerekirse retinaya laser fotokoagülasyon tedavisi uygulanır. Hasta 3–6 ayda bir muayene edilmeli, anjiyo ve laser gerekirse tekrarlanmalıdır. Şeker hastalığında kaybedilen görme kazanılamaz, laser tedavisinde amaç körlüğü engellemektir.